ASIAKASYMMÄRRYKSEN ASIANTUNTIJA PALVELUKSESSASI

YMMÄRRÄ. ÄLÄ TIEDÄ.

Asiakas kaipaa tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Hän haluaa apua todelliseen ongelmaansa. Palveluntuottaja kaipaa keinoja, joilla parhaiten vastaisi asiakkaiden todellisiin ongelmiin. Ja tehdä voittoa. Asiakasymmärrys on keino, jonka avulla voidaan vastata useampien asiakkaiden /tahojen tarpeisiin samanaikaisesti ja muotoilla uusia, aikaa ja rasitusta kestäviä ratkaisuja. 

MITEN VOIN OLLA AVUKSI? MISSÄ TÖKKII?

Ymmärrys muutoksen perustana

Muutoksen taustalla on usein todettu tarve muutokselle: halutaan parempia palveluja, tyytyväisempiä työntekijöitä tai selkeyttä liiketoimintaan. Usein kehittämistyötä tehdään oman työn ohella, jolloin aikaa muutoksen työstämiseen on rajallisesti eikä syntyneisiin muutoksiin olla tyytyväisiä. Asiakasymmärryksen avulla pääset käsiksi ydinkysymyksiin ja pystyt hallitusti laadukkaiden materiaalien avulla luomaan täsmäratkaisuja, jotka tuottavat todellisia tuloksia.

Asiakasymmärrys tarkoittaa tilanteen ja ongelman syvällistä ymmärrystä, jonka avulla löydetään ydinkysymys. Se kriittinen piste, joka tökkii, aiheuttaa ongelmia ja tyytymättömyyttä asiakkaille, työntekijöille tai yrittäjälle itselleen. Ymmärryksen äärellä syntyy usein myös ne parhaat ratkaisut, jotka muuten kiireessä saattaisivat jäädä huomiotta. 

Vuosikymmenien kokemus on synnyttänyt ymmärrystäni siitä, miten todellisten ratkaisujen äärelle päästäisiin ilman suuria kustannuksia ja tilanteen pitkittymistä. Palveluntuottajana kaipasin nopeita, mutta aidosti toimivia ratkaisuja erilaisiin tilanteisiin ja lähdin luomaan materiaaleja, joiden avulla haasteisiin pääsee nopeasti käsiksi. Lopulta kehitin näitä myös tilaustyönä muille yrittäjille, jotka ovat saaneet niistä suurta apua eri tilanteissa. Nyt pääset sinäkin näistä kehittämisen tuloksista osalliseksi ja ratkaisemaan oman tilanteesi kiperiä kysymyksiä. Mikä teillä tökkii? Missä kaipaisitte apua? Klikkaa kuvaa:

KOKONAISVALTAISTA KONSULTOINTIA KOKEMUKSELLA.

Asiakasymmärryksen asiantuntijuus tarkoittaa asiakkaan haasteen /ongelman ytimen löytämistä ja siihen parhaimman mahdollisen ratkaisun suunnittelua. Tärkeää työssäni on asettua muiden asemaan ja katsoa tilannetta heidän näkökulmastaan. Asiakas voi olla sotepalvelujen kuluttaja, palvelujen tarjoaja tai jopa palvelujen tuottaja! Asiakasymmärryksen avulla voidaan vastata haasteellisiinkin tilanteisiin yllättävän yksinkertaisilla ja kevyillä ratkaisuilla. Isotkin ongelmat voivat olla vain kriittisen pisteen löytämisen ja sen muotoilun päässä. Pyörää ei kannata keksiä aina uudelleen, vaan usein pienen osan korjaaminen riittää. Niin myös sosiaali- ja terveyspalveluissa.  Pitää vain ymmärtää ongelman ydin ja luoda kokonaisvaltaisesti paras ratkaisu - niin asiakkaan kuin palvelun tuottajan ja tarjoankin kannalta!

Olen sosiaali- ja terveysalan ammattilainen Tarja Ahonen. Koulutukseltani olen sosionomi AMK ja lähihoitaja. Erikoisammattitutkintoja minulla on useampia: Tuotekehittämisen eat (agile,lean), Johtamisen ja yritysjohtamisen eat, Liiketoiminnan eat (myynti ja markkinointi). Parhaillaan opiskelen Tradenomi YAMK -tutkintoa Strategiatyö organisaatioissa -linjalla. Sosiaali- ja terveyspalveluista minulla on elämänmittainen kokemus palvelujen asiakkaana ja pitkä kokemus työntekijänä, palvelun tuottajana ja palvelun tarjoajana. Kokemus yhdistettynä koulutukseeni ja palvelumuotoilun oppeihin antaa ainutlaatuisen näkökulman uudenlaisten ratkaisujen löytämiseksi. Usein ratkaisun avaimet ovat aivan silmiemme edessä, emme vain näe niitä. Asiantuntijana tehtäväni on löytää avaimet ja auttaa sinua matkalla kohti menestyksellisiä palveluja!

Tarjoan sinulle ja yrityksellesi laadukkaita ja ainutlaatuisia materiaalipaketteja, jollaisia et löydä muualta. Ne ovat syntyneet vuosien saatossa ja opintojen tuomalla ymmärryksellä.


KYSY HINNOISTA: muutoksenvoima@gmail.com

Muutoksen voima Kotipalvelut

Muutoksen voima kotipalvelut on valitettavasti lopettanut kotona tarjottavien palvelujen tuottamisen Uusimaan alueella ainakin toistaiseksi. Pahoittelemme tilannetta ja kiitämme samalla ihania asiakkaitamme vuosien varrelta. Paljon on hyviä hetkiä koettu kanssanne. 

Kiitos teille koko Muutoksen voiman väen puolesta!