Arvot ja toiminnan periaatteet

Kaikkeen muutokseen liittyy aina mahdollisuus

Muutoksen voima kotipalvelut -yrityksen toiminta-ajauksena on tarjota elämässään tukea, ohjausta, valmennusta tai hoitoa tarvitseville henkilöille palveluja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ajatuksella. Monipuolisten ja asiakaslähtöisten palvelujen avulla luodaan asiakkaiden kanssa parempaa arkea ja mahdollistetaan positiivisempaa tulevaisuutta. Avopuolen sosiaalityöhön liittyvää konsultointi-, kehittämis- ja muotoilupalveluja tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa heidän ajatuksiaan ja elämäänsä kunnioittaen ja tukien. Arvoja ja omaa toimintaa ja toimintatapoja pohditaan, arvioidaan säännöllisesti; taustalla saadut palautteet ja oma arviointi. Kaikessa työssä ajatuksena on antaa työkaluja ja ratkaisuja nykyiseen tilanteeseen.

Toiminnan arvot: eettisyys, inhimillisyys, asiakasymmärrys, innostaminen ja aitous.

Eettisyys
Eettisesti kestävät palvelut tarjotaan asiakasta aidosti ymmärtäen ja työntekijöitä innostaen.
Inhimillisyys
Aidot kohtaamiset arjessa ja palvelemisen ilo syntyy luottamuksesta ja välittämisestä.
Asiakasymmärrys
Pelkkä tieto ei riitä, pitää ymmärtää asiakasta ja hänen elämäänsä.
Innostaminen
Hyvällä fiiliksellä, positiivisesti ja ratkaisuja etsien. Se kasvaa, mihin energia kohdistetaan.
Aitous
Meillä jokainen saa olla oma itsensä.