Tarja Ahonen on pienyrittäjä sosiaali- ja terveysalan kotipalveluissa sekä toimii sisällöntuottajana ja tietokirjailijana. Tarja julkaisee säännöllisesti uutta materiaalia palvelumuotoiluun ja sotealan kehittämiseen liittyen. Hän on työskennellyt sotessa koko elämänsä: tuttua on työ yrittämisen lisäksi niin vanhusten koti- ja laitospalveluissa (kotihoito, vanhainkodit, senioritoiminta) kuin nuorisopuolellakin (valtakunnallinen projektivastuu, nuorisotilat, päiväkoti). Työtä on ollut joka sektorilla: yksityisellä, julkisella kuin kolmannen sektorin työssä eli yhdistysmaailmassakin. 

Usein Tarja on ajautunut opiskeluissaan ja työn puolesta erilaisiin kehittämishankkeisiin, joista on tullut rutkasti kokemusta ja laaja-alaista näkemystä kehittämistyöstä. Intohimona on kehittää laadukkaita ja ammatillisia materiaaleja hyvällä fiiliksellä pelkäämättä hauskoja fontteja ja rikasta värimaailmaa. Kehittämisen ei tarvitse olla stressaavaa säntäilyä, vaan se voi olla myös hallittua, hauskaa ja aidosti kaikkia osapuolia hyödyttävää toimintaa värien ja palvelumuotoilun maailmassa! 

Tarja Ahonen on koulutukseltaan Sosionomi AMK, Lähihoitaja, Tuotekehittäjä (eat), Muutosmuotoilija sekä Johtamisen ja yritysjohtamisen (eat) opinnot suorittanut soteyrittäjä Espoosta. 

 

Tilaukset / Yhteistyö / Lisäkysymykset