18.12.2016 16:17

Asenne

Kuinka asenne voisi vaikuttaa saamaamme viestiin tai ympäristöömme? Miten asenteella voisi olla mitään vaikutusta mihinkään paitsi itseemme?

Luin juuri mielenkiintoisen kirjoituksen, jonka otsikossa kerrottiin Erään tiimin syövän esimiehiä. Loistokirjoituksessa kuvattiin "ongelmatiimiä", joka oli saanut taas uuden esimiehen edelllisen aina jättäessä paikkansa. Tiimi kaiketi ensin rakastui esimieheen - tähän heidän uuteen mahdollistajaansa ja pelastajaansa, joka ratkoisi kaikki ilmenneet ongelmat. KUN esimies ei sitten ollutkaan suuri ongelmien ratkaisija, osoitti tiimi lapsellisesti (mutta inhimillisesti) mieltään ja lakkasi kommunikoimasta esimiehen kanssa, kunnes tämä irtisanoutui.

Ottamatta kantaa oikeaan tai väärään toimintaan, on helppo todeta, että erityisesti toiminnan kehittämisessä asenteella on suuri merkitys. Mikään toiminta tai työ ei voi kehittyä, jos sille ei anneta oikeanlaista pelialustaa, jossa se voisi kehittyä. Vastustuksessa ei tarvitse olla kyse sabotoinnista tai pelosta. Kyse voi olla vain inhimillisesti tietämättömyydestä. Ei osata nähdä mahdollisuuksia, ei uskalleta katsoa oman mukavuusalueen ulkopuolelle, ei haluta nähdä muita vaihtoehtoja kuin se, minkä omassa päässään on luonut.

Uskallus. Rohkeus. Repäisy. Hyppy tuntemattomaan vaatii paljon. Se haastaa tekijänsä uskaltamaan ja luottamaan johonkin, mitä ei vielä ole olemassa. 

Oman asenteen fiilaaminen on vaikeaa. Muutos vaatii menneisyyden halauksen ja irtipäästämisen, mikä henkisenä prosessina on kohtalaisen vaikeaa. Ei ole helppoa hypätä muutoksen kelkkaan, jos ITSEKIN joutuu siihen etulinjaan. Esille nousee inhimilliset pelot ja epävarmuus: "Mitä, jos minä mokaan tämän? Mitä, jos kaikki sortuukin just mun takia?" On täysin inhimillistä kokea pelkoa tulevasta, minkä vuoksi juuri tähän tulisi esimiehen tarttua. Hänen tulisi olla kehittämisessä juuri niin avoin kun henkilökunnan vuoksi tarvitsee. Avoimuus on lääke epävarmuuteen: Mitä avoimempi esimies on, sitä enemmän henkilökunta voi häneen luottaa ja tukeutua. Mitä avoimemmin saa kysyä, sitä varmemmin ihmiset nojautuvat muutoksen taakse. Avoimuus ja inhimillisten haasteiden huomioiminen on tärkeä osa haastavaa muutostyötä. Mutta niin sen arvoista!

Asenne lähtee muuttumaan samalla kun pelot ja epävarmuus hälvenevät. Luottamus tulevaisuutta kohtaan syvenee ja muutos vahvistuu. 

Alussa esitetty "Ongelmatiimi" sai viimein sitkeän esimiehen, joka otti muutoshaasteen tosissaan vastaan ja pureutui tiimin ongelmiin kun niitä alkoi näyttäytymään ensirakastumisen jälkeen. Musertumisen ja poislähtemisen sijaan hän valitsikin aivan toisen tien. Hän avasi tien yhteiselle keskustelulle, kokosi haasteelliset työt yhteen kaikille nähtäväksi ja alkoi selvittämään niiden taustoja ja vastuuhenkilöitä. Ilmenikin, että nämä haasteelliset työt olivatkin tiimin Omia tekemättömiä töitä eikä esimiehistä johtuvia alkuunkaan. Ongelmien esille nostaminen ja syiden (EI syyllisten!) havaitseminen mahdollisti vastuun kantamisen ja  ratkaisujen syntymisen. Asenne työpaikalla muuttui tämän kokouksen jälkeen, kun valtava taakka poistui työntekijöiden hartioilta.

Kirjoittaja, sosionomi ja muutosvalmentaja Tarja Ahonen auttaa yrityksiä henkilöstön hyvinvoinnin edistämisessä sekä sujuvan työn saavuttamisessa. Tilaukset ja lisäkysymykset: muutoksenvoima@gmail.com, 040-5940114. Palvelut myös etänä!

—————

Takaisin


Yhteystiedot

TARJA AHONEN

MUUTOKSEN VOIMA KOTIPALVELUT
www.muutoksenvoima.fi


0405940114