Miksi arjen tukeminen on ratkaisevaa

23.11.2016 15:00

Suomalaisen tavan mukaan olemme hyviä suorittamaan nopeasti ja tehokkaasti. Se ei kuitenkaan aina ole paras tie, kuten olemme joutuneet jo näkemään ja kokemaan arjen palveluissakin. Pikainen kotikäynti kotihoitajalta ja puheluyhteys sukulaiselta ei oikein anna arjelle suuresti mitään. Kaipaamme aivan toisenlaisia asioita: lämmintä kohtaamista ja apua arjen askareisiin - jotain konkreettista ja arkielämään vaikuttavaa.

Viime keväästä lähtien olen pohtinut muutosmuotoilun mahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan kentällä. Pohdin, väänsin ja käänsin - ja tulin aina takaisin ihmiseen - perinteiseen tekemisen "kohteeseen", palvelujen saajaan kuten aiemmin asiakas on käsitetty. Käänsin palvelut ylösalaisin ja jatkoin kesän aikana jo aiemmin luomaa ajatuksen siementä palveluista, joissa asiakas on itse oman tekemisensä ytimessä: asiakas käytännössä voimaannuttaa itsensä ja luo itse itselleen paremmat oltavat ja toimivamman elämän.

Mielestäni muutosmuotoilu sopii ajatukseltaan sosiaali- ja terveysalalle kuin nenä päähän, mutta kenties ihmisläheiseen kanssakäymiseen sen nopea ja räväkkä ajatusmaailma ei yksistään oikein sovi. Päätin luoda muutosvalmennuksen, joka perustuu muutosmuotoilun lähtökohtaan eli sosiaalisen, fyysisen ja digitaalisen vuorovaikutuskentän huomioimiseen. Yhdistin tähän palvelumuotoilun periaatteet eli asiakasymmärryksen ja yhdessä kehittämisen sekä ketterän kehittämisen nopean pilotoinnin eli kevyet kokeilut. Taustalla tietysti eettinen palvelumalli, inhimillisyys ja kokonaisvaltainen ihmiskäsitys. Sievän sopan tuloksena on mielestäni erittäinkin tervetullut ja toimiva malli: Muutosvalmennus.

Muutosvalmennuksen idea on yksinkertainen: auttaa asiakasta voimaannuttamaan itse itsensä, luovasti ja innostuen. Passiivisen lähestymisen sijaan luon asiakkaalle mahdollisimman aktiivisen ja voimakkaan roolin suhteessa olemassa olevaan tilanteeseen ja syntyneeseen ongelmaan. Pyrin tarjoamaan erilaisia alustoja (materiaaleja), joiden avulla asiakas voi käsitellä tilannetta hallitusti ja tavoitteellisesti. Tämä tietysti auttaa pyristelemään turhat käännökset pois kurssilta ja säästää paukkuja siihen Oikeaan toimintaan eli tulokselliseen ja tavoitteelliseen tekemiseen.

Muutosvalmennus on huomisen uusi musta. Uusi vihreä. Uusi. Se kuulostaa tutulta ja vaikuttaa vanhalta, mutta lupaan, että sitä se ei ole. Uudelle Muutosvalmennukselle on tilausta ja suuri tarve. 

 

Kirjoittaja on Tarja Ahonen, luova palvelukehittäjä, sosionomi ja muutosmuotoilija. Ota yhteyttä, jos haluat luovia ideoita ja käytännöläheisiä ratkaisuja: 0405940114, muutoksenvoima@gmail.com.