29.02.2016 21:56

Palvelumuotoilu muutoksen mahdollistajana

Suomalainen yhteiskunta on keskellä muutoksen aikaa. Samanaikaisesti on menossa suuria rakenteellisia uudistuksia, hallinnollisia muutoksia ja koko sotesektorin uudelleen organisointia. Voisi sanoa, että elämme todellakin vähintäänkin mielenkiintoista aikaa!
 
Sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä otettiin marraskuussa 2015 aimo askel kohti asiakaslähtöisiä palveluja. Suuren soteväännön tuloksena hallitus linjasi mm. valinnanvapauslainsäädännön, jonka myötä yksilön valinnanvapaus lisääntyy huimasti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalla on oikeus valita palvelunsa (tietyin ehdoin luonnollisesti): hän valitsee parhaaksi katsomansa palvelun palveluntarjonnasta - huolimatta siitä, tuottaako asiakkaan valitseman palvelun julkinen-, yksityis- vai vapaaehtoissektori. Palveluntuottajien nostaminen samalle viivalle tarkoittaa käytännössä sitä, että laaduttomat ja toimimattomat palvelut tulevat häviämään. Kun asiakkaalla on (tietynasteinen) oikeus valita palvelunsa, ei hän tietystikään valitse palvelua, jonka on todennut huonoksi tai josta on kuullut huonoja arvosteluja. 
 
Valinnanvapauslainsäädännön on tarkoitus astua voimaa 1.1.2019 samanaikaisesti uusien sote-organisaatioiden kanssa. Mielestäni olisi oleellista huomioida tarpeeksi aikaisessa vaiheessa eri sektoreiden toimintojen kehittämisen tukeminen kohti asiakaslähtöistä palveluntuottamisen kulttuuria. 
 
Hyville ja asiakaslähtöisille palveluille on tilausta. Palveluiden tulee vastata asiakkaiden tarpeisiin, toimia moitteettomasti koko palveluketjun ajan sekä jättää asiakkaalle positiivinen palvelukokemus. Tulevaisuuden palvelut ovat asiakasymmärryksellä kehitettyjä ja joustavia. Kehittämisen menetelmiä on kehitetty ja kehitetään jatkuvasti edelleen. Monet tahot näkevät paljon vaivaa parempien palvelujen puolesta, miksi osa palveluiden tasosta onkin noussut maailmanlaajuisestikin arvioiden huipputasolle.
 
Palvelumuotoilu on maailmalla kunniaa saanut kehittämisen työkalupakki, josta voi suomalainen sotesektorikin hyötyä! Työkalupakin loistavat menetelmät ovat aidosti asiakaslähtöisiä ja perustuvat asiakkaan syvälliseen ymmärtämiseen. Vaikka palvelumuotoilu nykysenään onkin kehitetty vasta 1990 -luvulla, on se jo noussut yhdeksi ratkaisvaksi valtiksi tulevien soteratkaisujen kehittämisessä.
 
 
 

—————

Takaisin


Yhteystiedot

TARJA AHONEN

MUUTOKSEN VOIMA KOTIPALVELUT
www.muutoksenvoima.fi


0405940114


Palautetta, ajatuksia

Haluatko lähettää palautetta blogistani? Otan mielelläni vastaan kehitysehdotuksia ja ideoita!