23.01.2017 11:22

KIRJA: PALVELUMUOTOILU SOTESSA

 

On uudenlaisen kehittämisen aika. On tullut aika yhdistää voimat ja lähteä toteuttamaan kauaskantoista visiota yhdessä tekemisestä ja toteuttamisesta. 

 

PALVELUMUOTOILU SOTESSA -KIRJA on Tarja Ahosen näkemys siitä, miten tätä loistavaa palvelumuotoilua voi hyödyntää sosiaali- ja terveysalan työn ja toiminnan kehittämisessä. Kirja on kannanotto parempien palvelujen puolesta.

 

On tärkeää, että suomalaisen työn ja palvelujen puolesta nostetaan esille aidosti yhteistoiminnallinen kehittämisen menetelmä. Sellainen, jota on helppo toteuttaa, on ymmärrettävä ja lisäksi vielä edullinenkin! Palvelumuotoilun paras anti mielestäni on sen maanläheisyys: siihen voidaan yhdistää kaikenlaisia työmenetelmiä, joita me jo nyt käytämme sosiaali- ja terveysalalla. Sen parissa voi hyödyntää monenlaisia taitoja, tietoja ja jo opittuja metodeja.

 

Palvelumuotoiluprosessia seuraamalla vältytään normaalisti kehittämisessä menevältä aallokolta: ihmisiä tulee ja menee, tuloksia tulee sattumalta tai ei tule ollenkaan, joku keksii hyvän idean tai ei keksi. En toki väitä, että palvelumuotoilunkaan avulla vältyttäisiin turhalta työltä, mutta ainakin sen riskin voi minimoida.

 

Palvelun jakaminen esi-, ydin- ja jälkipalveluvaiheisiin antaa huomattavasti selkeämmän kuvan kehittämisen kohteista ja toisaalta myös ongelman tunnistamisesta ja ratkaisuvaihtoehdoista. Moniulotteisten sosiaali- ja terveyspalvelujen parissa syntyy joka päivä lukemattomia uusia palvelupolkuja, joita eilen ei olisi osattu edes aavistaa. Ala on kaivannut palvelumuotoilun kaltaista joustavaa ja reagoivaa kehittämisen menetelmää jo pitkään. 

Useimmille alan opiskelijoille ja työntekijöille on tuttuja vesiputousmallit, äänestykset, kokoukset ja puoliksi toteutuneet projektit. Keinoja on ollut monia, kun ei ole tiedetty paremmastakaan. Mutta nyt on toisin!

 

"PALVELUMUOTOILU SOTESSA - Palvelumuotoilun käsikirja sosiaali- ja terveysalan palvelujen kehittämiseksi" on minun näkemykseni siitä, mitä palvelumuotoilulla oikein tarkoitetaan, mitä antia sillä meidän alallemme olisi ja miten sitä voisi kehittämisessä hyödyntää. Käsikirja heijastaa palvelumuotoilun ydintä sosiaali- ja terveysalan näkökulmasta. Eettinen palvelun tuottaminen ja laadukkaat palvelut ovat tulevaisuutta. Käsikirjan antamien oppien ja vinkkien avulla voimme keskittyä luomaan parhaita palveluja ja loistavia asiakaskokemuksia sekä huipputulosta myös liiketaloudellisesti meidän alallamme, sosiaali- ja terveyspalveluissa!

 

OSTA KIRJA TÄSTÄ.

Kirjoittaja Tarja Ahonen on luova palvelukehittäjä ja muutosvalmentaja, jonka sydämen asiana on tarjota kehittämisen palveluja sosiaali- ja terveysalan toimijoille sekä erityisiä palveluja tarvitseville perheille. Palvelumuotoilu sosiaali- ja terveysalalla, muutosvalmennus ja esteettömyyspalvelut saavat uudenlaiset raamit ylleen Tarjan luodessa niistä alalle soveltuvat ja todellisiin tarpeisiin vastaavat palvelut. Aloita Sinäkin muutos jo tänään! Ota yhteyttä: muutoksenvoima@gmail.com

 

—————

Takaisin


Yhteystiedot

TARJA AHONEN

MUUTOKSEN VOIMA KOTIPALVELUT
www.muutoksenvoima.fi


0405940114