16.03.2016 09:35

Uusia ratkaisuja ketterän kehityksen avulla!

Sosiaali- ja terveysalan uudistus tarvitsee aivan uudenlaista pontta toimiakseen ja hypätäkseen nopealla syklillä uudenlaisille aalloille. On keksittävä täysin erilaisia kehittämisen ja juurruttamisen menetelmiä kuin perinteiset vesiputous-mallilla toimivat kehittämisen menetelmät.

Palvelumuotoilu on jo onneksi rantautunut sotesektorin uumeniin hyvien kokemuksien kera. Ketterän, iteratiivisen ja tilannelähtöisen kehittämisen menetelmänä palvelumuotoilu on omiaan toimimaan asiakaslähtöisessä ja eettistä palvelua tarjoavalla sektorilla. Palvelumuotoilu tarkoittaa periaatteessa työkalupakkia iteratiivisen ja asiakaslähtöisen toiminnan kehittämiseen. Suuri valikoima erilaisia työmenetelmiä takaa sen, että jokaiseen tilanteeseen ja tarpeeseen löytää itselleen juuri oikeat työkalut. Tärkeää palvelumuotoiluprosessia toteuttaessa on huomioida jatkuvasti asiakkaan todelliset tarpeet ja asiakkaan kokemus sekä palvelusta, myös koko palveluprosessista. Itse peräänkuulutankin aina  asiakasymmärryksen tärkeyttä mitä tahansa palvelua, tuotetta tai prosessia suunniteltaessa.

Palvelu voi vastata kohderyhmän todellisiin tarpeisiin vain syvällisen ymmärryksen kautta. On osattava lukea rivien välistä ja kuunneltava herkällä korvalla sitä, mitä asiakas kertoo - ja toisaalta myös sitä, mitä hän jättää kertomatta. On osattava muuttaa omaa ajatusmallia siitä, miten palvelu tulisi tuottaa ja tarjota, ellei oma (jo muodostunut esi-) näkemys vastaakaan tarvekartoituksen tuloksiin. Iteratiivinen kehittämisen malli korostaa heittäydy ja kokeile -kulttuuria: työtä ei viedä pöydällä hamaan tappiin saakka ennen kuin sitä on pyöritelty asiakaspinnassa ja saatu siitä kokemuksia, joiden perusteella on ennakkoluulottomasti edelleen kehitetty palvelua. Vain heittäytymällä kehittämisen pyörteisiin, voidaan saada aikaan todellisia tuloksia.

Ketterän kehittämisen menetelmät ja palvelumuotoilu ovat tulleet jäädäkseen sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen. Valtava myllerrys kaipaa nyt innovatiivisia tekijöitä sekä uudenlaisia työmalleja, joita nämä ohjelmistokehityksestä ja autoteollisuudesta tutut mallit edustavat. Agile. Lean. Scrum. Pelottavaltakin kuulostavat nimet sisältävät aivan loistavia suunnittelun ja kehittämisen malleja, jotka toimivat aivan yhtä hyvin niin sosiaali- ja terveyssektorin palvelu-, tuote- kuin prosessikehittämisessäkin. 

Lean tarkoittaa toimintatapaa, joka käytännössä karsii toiminnasta kaiken turhan. Se tehostaa itse prosessia ja tiivistää tekemistä. Sen avulla kustannustehokkuudesta voidaan todella ottaa kaikki irti ilman, että työntekijöiden kuormittuvuus millään tavoin lisääntyisi. Itse näen Leanin mahdollisuudet esimerkiksi vanhustenhoidossa, jossa turhia maneereja ja totuttuja kuvioita voitaisiin hyvin karsia. Nykyisiä tapoja voitaisiin tarkastella ja uusia toiminnan kanavia tulisi suunnitella. Asioita voitaisiin tehdä aivan toisin ja aivan eri kanavan kautta. Suurten ikäluokkien eläköityminen tulee haastamaan sotesektorin aivan uudenlaisen ratkaisujen äärelle.

 

—————

Takaisin


Yhteystiedot

TARJA AHONEN

MUUTOKSEN VOIMA KOTIPALVELUT
www.muutoksenvoima.fi


0405940114


HALUATKO UUDENLAISIA RATKAISUJA?

Haluatko uusia konseptiasi tai luoda kokonaan uudenlaista toimintaa? Kaipaatko ulkopuolista näkökulmaa ja innovatiivisia ratkaisuja? Ota yhteyttä, suunnitellaan yhdessä! Palvelut saatavilla helposti verkon kautta, ympäri Suomen.