ASIAKASTYYTYVÄISYYS

Mitä tehdä kun yritykselle tärkein henkilö eli asiakas ei ole enää tyytyväinen palveluun? Mikä auttaa, kun palveluja tarjotaan jatkuvasti, joten kehittämisen pitäisi tapahtua samanaikaisesti kun palvelut ovat toiminnassa? Entä miten luoda lisää aikaa asiakkaan kohtaamiselle?

Asiakastyytyväisyys on taitolaji, jossa tiettyjä perustekijöitä oppimalla voi kehittyä mestariksi. Myös sinun yrityksestäsi tai työpaikastasi voi tulla asiakastyytyväisyyden johtotähti kauas tulevaisuuteen. Jippoja menestykseen ei ole, mutta toimivia työkaluja menestyksen saavuttamiseksi kuitenkin on!

MISSÄ TARVITSETTE APUA ?


1. Asiakastyytyväisyys on huonontunut

Yrityksen sähköposti laulaa, puhelin soi ja some huokaa. Päivääkään ei ole, ettei jobin postia saapuisi päälliköille. Työntekijöillä on aina kiire, omatyöntekijään ei saa yhteyttä, palvelu oli peruttu, jono palveluun on liian pitkä. Syitä tyytymättömyyteen on monia, mutta usein taustalla on aivan yksinkertaiset syyt, jotka yritystoiminnan ja palvelujen kasvaessa ovat jääneet taka-alalle ja kaipaavat tulla taas nostetuksi takaisin esille. Asiakkaiden lisäksi myös työntekijät ovat tyytymättömiä. Mitä tehdä, kun aikaa kehittämiselle ei oikeastaan ole ja paine asiakastyytyväisyyden kasvulle on olemassa. Myös työntekijät haluavat, että tilanne rauhoittuu.

Hyvä uutinen sinulle on se, että nopeaa reagointia vaativa tilanne on korjattavissa ja minulla on tarjota sinulle keinot sen ratkaisemiseksi ilman poppakonsteja tai konsultointia, sillä kehittämisen ei tarvitse maksaa tuhansia euroja. Tarjoamieni materiaalien avulla pääset kehittämään palvelujanne aivan uusin silmin! Voit konkreettisesti tarkastella toimintaanne monesta eri näkökulmasta ja muotoilla palvelusta juuri sellaisen kuin sinä, työntekijäsi ja asiakkaasi toivotte. Kaikki yhdessätuumin ja yhdessä kehittäen - ilman suuria konsultoinnin kustannuksia! Materiaalipaketti on kehitetty ammattitaidolla, yrittäjän kokemuksella ja asiakkaan silmin.

2. Asiakkaat kokevat, ettei heitä kuunnella

Lain mukaan asiakkaalla on oikeus tulla kuulluksi. Heillä on oikeus vaikuttaa omiin palveluihinsa ja olla mukana niitä suunnittelemassa, tilanteen ja voinnin mukaisesti. Jos asiakkaan mielipidettä ei kuunnella ja huomioida suunnitelmien tekemisessä, voi olla vaikeaa saada palvelustakaan asiakasta miellyttävää ja kenties todellista tulosta asiakkaalle tuottavaa. Kuulluksi tuleminen on tärkeä kokemus asiakkaalle. Se on voimauttavaa, asiakasta arvostavaa ja häntä omaan hoitoonsa sitouttavaa. Se siis osaltaan parantaisi hoidon ja hoivan tuloksia, joten miksi ei siihen keskityttäisi kunnolla? 

Muutaman perusasian opettelu ja työkalujen käyttöönotto on tärkeää, jotta asiakas kokee tulleensa aidosti kuulluksi ja huomioiduksi. Onneksesi olet sivuillani, jotta voin tarjota sinulle loistopakettia!

3. Asiakkaan kohtaamiselle ei ole aikaa

Nykypäivän vitsaus hoitotyössä on se, että asiakas kokee, että hoitajalla ei ole hänelle aikaa ja hän ei tule huomioiduksi. Kotihoidossa lääkkeet sujahtavat asiakkaan eteen ja niiden ottamisen jälkeen pian jo ovi kolahtaa kiinni. Hoitaja siis meni jo. Päivähoidossa lapsi voi jäädä ilman aikuisen turvallista ohjausta tilanteessa, jossa kaipaa apua. Esimerkkejä on monia, mutta idea on selkeä: avustamiseen ja hoitamiseen ei jää tarpeeksi aikaa ja asiakas kokee jääneensä ilman kohtaamista. Voihan tietysti myös olla, että ammattilainen ei ole osannut kohdata asiakasta syystä tai toisesta. Olkoon syy mikä tahansa, on selvää, että tällaisen palautteen jälkeen on syytä tarkistaa omia käytäntöjä ja henkilökunnan osaamista.

Onneksesi voin auttaa sinua ja henkilökuntaasi asiassa ja opastaa muutaman yksinkertaisen tavan ja työkalun äärelle, jotta asiakkaiden kohtaaminen koetaan asiakkaiden osalta niin, että ammattilaisella on hänelle aikaa ja hän on tärkeä. On kyseessä yksinkertainen, mutta asiakastyytyväisyyteen ja syy siihen, palaako asiakas uudelleen yrityksen palvelujen äärelle vai ostaako palvelut toisaalta. Voin auttaa teitä edullisesti ja laadukkaiden materiaalien avulla.

4. Omaiset eivät ole tyytyväisiä palveluun

Soitto omaisilta silloin tällöin on normaalia ja palveluun kuuluvaa yhteydenpitoa. Jos omaiset kuitenkin ottavat yhteyttä normaalia useammin tai suorastaan tulevat lankoja pitkin, on syytä tarkastella yrityksen toimintaa ja tapoja kohdata asiakkaan omaisia ja läheisiä. 

Voin olla tässä avuksi. On tärkeää osata kohdata omaiset ja läheiset oikealla tavalla. Taito kohdata myös asiakkaan omaisia ei ole itsestäänselvyys. Se taito on syytä opetella, jos sitä ei vielä ole tai taito on jo unohtunut. Voin auttaa teitä; ohjata oikeanlaisen tiedon äärelle ja opettaa lisäksi muutaman työkalun käytön, jota omaiset arvostavat. Edullisesti ja laadukkaiden materiaalien avulla.


VALITSE TARVITSEMASI PALVELU JA KLIKKAA MUSTAA PALKKIA.

KYSY HINNOISTA: muutoksenvoima@gmail.com