Peruuttamisehdot

Palveluntuottamista, tarjoamista ja tuotemyyntiä koskee Kuluttajansuojalain mukaiset oikeudet ja ehdot silloin, kun palvelu tai tuotemyynti ei ole julkisen sektorin tuottamaa. Kuluttajansuojalaki ei esimerkiksi koske sosiaalihuoltolain mukaisia kotipalveluja kuten palveluseteli- /maksusitoumuksella tai kunnan ostopalveluna tehtyä palvelua.

Kuluttajansuojalain mukaisesti asiakkaalla on oikeus peruuttaa Muutoksen voima kotipalvelut /Muutoksen voima /Tarja Ahosen kanssa tehty sopimus 14 päivän kuluessa syytä ilmoittamatta. Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua siitä, kun asiakas on saanut tuotteen /tuotteet hallintaansa tai tilannut palvelun. Peruuttamisen voi tehdä tästä. Yhteystietoja: Kuluttajaneuvonta  Kuluttajariitalautakunta

Peruuttamisesta voi kysyä yritykseltä lisää tästä linkistä.

Etäpalveluiden ilmoittautuminen on sitova.
Koulutukset /Etäkurssit: Jos ilmoittautuminen perutaan, asiakas on velvollinen maksamaan 50 % koulutuksen hinnasta. Jos asiakas keskeyttää /irtisanoutuu kesken koulutusajan, osallistumismaksua ei palauteta eikä etäkurssin loppuaikaa hyvitetä, vaan tuote katsotaan käytetyksi sillä hetkellä kun asiakas pääsee tiedon äärelle. Poikkeuksen sitovaan maksuun tuovat lääkärintodistuksella todennetut sairastumiset, jotka estävät verkkokurssin suorittamisen sille määritellyssä suorittamisajassa. Tällöin etäkurssilaiselle myönnetään lisäaikaa etäkurssin suorittamiseen; ei palautusta etäkurssin maksusta.

Materiaalit: Kaikilla materiaaleilla on 14 päivän peruutus- /palautusoikeus, jonka määräaika päättyy 14 päivän kuluttua ostopäivästä. Palvelua, etäkurssia tai muuta sähköistä, verkon kautta saatavaa palvelua tai tuotetta verkossa ei voi palvelun tarjoamisen tai palvelun äärelle pääsemisen jälkeen peruuttaa tai palauttaa: ostettu palvelu/tuote katsotaan kulutetuksi /käytetyksi kun asiakkaalle on luovutettu pääsy /sisäänpääsy kyseisen tuotteen äärelle, esimerkiksi www.palvelumuotoilusote.fi -sivustolla oleville suljetuille sivuille tai sähköpostilla saatu sähköinen dokumentti.