Kartoitukset ja valmennukset

Ammatillista tukihenkilötoimintaa. Palvelut kotiisi:

 Kodin esteettömyys ja turvallisuus -kartoitukset 
Kodin esteettömys ja turvallisuus tarkoittaa käytännössä sitä, että elämä omassa kodissa mahdollisimman vaivatonta, helppoa ja turvallista, mahdollisten apuvälineidenkin toimesta. Arjen viihtyvyyteen, toimivuuteen ja turvallisuuteen voi olla mahdollisuus lisätä paljon erilaisia, arkea helpottavia ja auttavia tekijöitä. Kartoitus voi olla osana oman elämän rikastuttamista tai tärkeä osa asukkaan näkemysten julkituomista ammatillisen näkemyksen kera. Kartoitukset tehdään sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen toimesta asiakkaan näkemyksen perusteella. 

Voimauttavaa ja ratkaisukeskeistä ohjausta kohti arjen hallintaa sekä omien voimavarojen ja taitojen löytämistä. Yhdessä löydämme haasteellisiin tilanteisiin käytännön ratkaisuja sekä luomme arkeen rutiineja erilaisten työkalujen avulla. Ohjaajana sosionomi-lähihoitaja.
 
Ratkaisukeskeistä valmennusta kohti todellisen muutoksen syntymistä (esim. hamstraus, erotilanteet, kodin organisointi, hahmottamisongelmat). Etsimme yhdessä ratkaisun avaimet ja työstämme kohti uutta. Voimauttavaa ja tarpeenmukaista valmennusta. Myös materiaaleja tarpeen mukaan. Valmentajana sosionomi-lähihoitaja.
 
Käytännönläheistä asiakkaan arkeen, kodin organisointiin tai turvallisuuteen liittyvää toiminnan ohjausta. Autamme esimerkiksi yksinäistä vanhusta ottamaan yhteyttä sukulaisiin käyttämällä yhdessä läppäriä tai kännykkää. Voimme organisoida kotia yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa vastaamaan paremmin uusiin tilanteisiin tai raivaamme turvallisuusuhat pois tieltä. Etsimme yhdessä keinoja luoda aktiivisempaa ja hallitumpaa arkea yhdessä sotealan ammattilaistemme kanssa. Toiminnan ohjaus vastaa kysymykseen: Kuka auttaisi. Me autamme. Ammatillista sosiaalityötä. Ohjauksessa mukana sosionomi, lähihoitajat ja kotityön osaajat.
 
Keskusteltua, tukea ja ohjausta seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Neuvojana sosionomi-seksuaalineuvoja.
 
Voimauttavaa valmennusta neuropsykiatrisia erityisvaikauksia (ADHD, ADD, autisminkirjo..) omaaville henkilöille. Kuntouttavaa toimintaa, jossa opitaan uusia toimintamalleja ja taitoja nykyisten, toimimattomien mallien tilalle. Nepsyvalmennus tukee myönteistä kehittymistä, on kannustavaa ja rohkaisevaa yhdessä tekemistä. Valmentajana lähihoitaja-nepsyvalmentaja.
 
MinD -voimauttavaa hevostoimintaa yksin tai yhdessä ryhmän kera jaksamisen ja voimaantumisen tueksi. Yhdistettävissä myös seksuaaliohjaukseen. Hevostoimintaa tarjotaan Sipoolaisella tallilla luonnon helmassa. Ohjaksissa sosionomi-hevostoimintaohjaaja.

Lisätietoja /tilaukset