Muutoksen voima paremman arjen puolesta

Muutoksen voiman arvoina ovat eettisyys, inhimillisyys, asiakasymmärrys, innostaminen ja aitous.
Meillä jokainen saa olla omanlaisensa. Meillä asiakkaita kunnioitetaan ja kuunnellaan - kuten työntekijöitäkin. Pyrimme työyhteisöön, joka toinen toistaan tukien saa, osaa ja haluaa tarjota parhaita palveluja ikinä. Meillä jokainen asiakas on tärkeä.
 

Muutoksen voima tarjoaa kotipalveluja Uusimaalla ja yrityspalveluja kansallisesti. Yrityksen missiona on olla suunnannäyttäjä sosiaalialan  kotipalveluissa!  Yritys kehittää palveluja asiakasta aidosti kuunnellen, yhdessä muiden yrittäjien ja tahojen kanssa.  Muutoksen voima toteuttaa palvelujen tuotannon ja tarjoamisen tavalla, mikä parhaiten palvelee asiakasta ja työntekemistä - ei siten, miten se on toteutettu "aina ennenkin".  

Muutoksen voiman kotipalvelut toimivat paremman arjen puolesta. Kotiin annettavissa palveluissa keskitytään ratkaisemaan haasteita ja luomaan omannäköistä, hyvää arkea yhdessä asiakkaan kanssa. Aidot kohtaamiset, ymmärrys asiakkaan tilanteesta ja kokonaiskuva elämästä ovat laadukkaiden ja ihmisläheisten palvelujemme ytimessä. 

Yrittäjä Tarja Ahonen on intohimoinen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäjä, jolla palvelumuotoilu sekä asiakasymmärrys sykkii sydämessä ja kehittäjän veri suonissa. Palvelujen lisäksi Tarja tekee ainutlaatuisia materiaaleja työn kehittämiseksi palvelumuotoilun ja leanin ajatuksella! Muutoksen voimassa yhdistyy vahva kokemus kotipalveluista ja uudenlainen näkemys palvelujen tarjoamisesta tavalla, joka ravistelee alan juurtuneita kuvioita. ;)

Uusia palveluja kehitetään tarpeen mukaisesti. Onko Sinulla tarve tai uusi idea palveluista? Soita tai laita postia ja kerro ideastasi.

 

Palvelumuotoilu SOTEn facebook -sivuilla Tarja herättää keskustelua palvelumuotoilun mahdollisuuksista SOTEssa!