EETTISYYS - INHIMILLISYYS - ASIAKASYMMÄRRYS - INNOSTAMINEN

 
Muutoksen voima -palvelut toimii paremman arjen puolesta! Kotiin annettavissa palveluissa keskitytään ratkaisemaan haasteita ja luomaan hyvää arkea yhdessä ja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Aidot kohtaamiset, ymmärrys asiakkaan tilanteesta ja kokonaiskuva elämästä ovat laadukkaiden ja ihmisläheisten palvelujen ytimessä. Uusia palveluja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa, tarpeen mukaisesti.
 

Asiakkaat palaavat toimivien ja hyviä fiiliksiä antavien palvelujen pariin! Muutoksen voiman avulla yrityksen palveluista luodaan paremmin toimivia (kokemus, tulos), aidosti asiakaslähtöisiä (palvelumuotoilu) ja vähemmillä resursseilla tuotettuja (LEAN). Näppärän etäkonsultoinnin ja toimivien materiaalien avulla Tarja auttaa yritystä parantamaan tulosta luomalla työnteosta ja työprosessista sujuvaa! Hallitse työtäsi.

Muutoksen voima tarjoaa kotipalveluja Uusimaalla ja yrityspalveluja kansallisesti. Yrityksen missiona on toteuttaa palvelujen tuotanto ja tarjoaminen tavalla, mikä palvelee parhaiten asiakasta ja työntekemistä - ei siten, miten se on toteutettu "aina ennenkin" (ellei sopimukset näin määrittele). Muutoksen voima etsii uusia uomia palvelujen tarjoamiselle ja tuottamiselle yhdessä asiakkaiden oman verkoston sekä yrityksen oman alihankinta- ja yhteistyöverkoston avulla. Yrittäjä Tarja Ahonen on intohimoinen sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittäjä, jolla palvelumuotoilu ja asiakasymmärrys sykkii sydämessä. 

 

Palvelumuotoilu SOTEn facebook -sivuilla Tarja herättää keskustelua palvelumuotoilun mahdollisuuksista SOTEssa!