Tietoturva

Muutoksen voiman palvelut tapahtuvat yhteistyössä monen yrityksen kanssa, joista jokainen on samoin velvollinen suojaamaan asiakkaiden yksityisyyttä. Toiminnassa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja paikallisen lainsäädännön asettamia velvoitteita. Muutoksen voiman henkilökunta, alihankkijat ja yhteistyökumppanit käsittelevät henkilötietoja heille annetun tehtävän perusteella ja mukaisesti.